Tillverkningslokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
680 m2
Läge: 
Ugales socken, Ventspils kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren är ett företag inom skogsbruk, som lät uppföra en tillverkningslokal. Lokalen används för att sortera ut de balkar som ska användas i tillverkningen av förpackningar. Under projektets gång uppfördes denna tillverkningslokal, som är uppdelad i två zoner – en för tillverkning, som också är den större zonen, och en för administrativa uppgifter. 

I enlighet med avtalet, som förutsåg alla arbeten från projektering till överlämnande av objektet för idrifttagande, utförde vi först projekteringsarbeten. Under denna fas tog vi fram en precis 3D-modell för hallen, där man kunde se såväl planlösningen som metallkonstruktionernas mått liksom vägg- och takkonstruktionerna. På så sätt kund man också se alla viktiga konstruktionsknutar för metallkonstruktionerna, samt försäkra sig om att de motsvarade alla funktionskrav. 

Tack vare del detaljerade projekteringen och bruket av BIM (Bulding Information Modeling) kunde PICHE uppföra denna tillverkningslokal snabbt och med hög kvalitet. Vi gjorde alla arbeten från noll. Efter att ha uppfört metallkonstruktionen byggde vi ut väggar och tak, sedan fönster, dörrar och portar, för att avsluta arbetena med golvläggning. Trots att beställaren bestämde sig för ändringar i konstruktionerna under arbetets gång lyckades vi snabbt genomföra dessa och hallen uppfördes utan försening, vilket bevisa hur PICHE:s projekterings- och byggavdelningars stora erfarenhet av att genomföra dylika projekt kommer väl till pass. 

Efter att byggnaden togs i drift började beställaren omedelbart bruka anläggningen, där balkar sorteras för tillverknings av förpackning och där tillverkningen sedan också sker. Tillverkningsvolymen, räknat efter bearbetade balkar, är 4000 m3. Detta är en viktig del av beställarens företagstillväxt och PICHE är sannerligen glada över att se företaget växa med hjälp av arbeten som vi utfört.

Liknande denna typ av projekt: Tillverkningslokal och lager. En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog. 

värmeisolerad hall
produktionsbyggnad
projektering av metallhall
industrihall
stålstomme maskinhall
montering av stålkonstruktion
bygge av metallhallar