Tillverkningslokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1400 m2
Läge: 
Riga, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Denna hall i metallkonstruktion är ämnad för tillverkning av olika metalldelar. Förutom tillverkningsområdet finns även en administrativ zon i två våningar som inhyser kontor och andra rum för såväl fabriksarbeterna som ekonomiavdelningen, ingenjörer och fabriksledningen.

Först gjordes projektering, där PICHE:s uppdrag var att på beställarens uppdrag uppföra en tillverkningslokal med administrativa avdelningar i ett tätbebyggt område. Under projekteringen av metallkonstruktionen var PICHE:s specialister också tvungna att ta hänsyn till de telfrar som skulle placeras i lokalen samt dess påverkan på metallkonstruktionen, liksom även andra våningen och yttermåtten som var begränsade av ytan som kunde bebyggas. Med hänsyn till allt ovanstående tog PICHE fram ett optimalt projekt, både ur kvalitets- och kostnadssynpunkt. Tack vare PICHE:s möjligheter att använda BIM (Bulding Information Modeling) och 3D-projektering lyckades vi få en optimal planlösning som uppfyllde alla beställarens krav samtidigt som kostnaderna hölls nere. 

Byggnationen utförde PICHE från noll och arbetet omfattade bland annat montage av metallkonstruktionen, uppförande av väggar, takläggning samt alla övriga arbeten som var inkluderade i avtalet om generalentreprenad, såsom planering, projektering, utförande av arbeten samt kontroll. 

PICHE önskar beställaren fortsatt tillväxt och utveckling och förhoppningsvis kommer beställaren snart ha ytterligare behov efter fler liknande lokaler med metallkonstruktioner.

industrihallar stålstommar
värmeisolerande hallar
stålbyggnad industrihall
industribyggnad
stålkonstruktion bygge
hallkonstruktioner