Tillverkningslokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
4890 m2
Läge: 
Kekavas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalprojekterare
Utförda arbeten: 
Projektering

Enligt avtal projekterade vi en tillverkningslokal för elteknisk utrustning, med yttre anslutningar till el- och vvs-nät, inre el- och vvs-nät, liksom områdesarbeten samt tillfartsvägar.

När vi påbörjade vårt samarbete hade beställaren redan skisser på fabriken färdiga. Efter att ha gått igenom detta projekt erbjöd PICHE sin egen lösning som grundades i beställarens krav på hallens användningsområde. Fortsättningsvis tog PICHE fram ett koncept med bättre igenomtänkta metallkonstruktioner och en bättre planlösning som gjorde det möjligt att använda ytorna mycket mer rationellt, samt självklart även minska de sammanlagda utgifterna för byggnationen. Under projekteringen hade beställaren konkreta funktionskrav som vi följde väldigt strikt, men allt övrigt överlät beställaren till PICHE.

Under projekteringen tog vi fram ett projekt med en administrativ zon i två våningar, samt fristående tekniska rum. När vi projekterade metallkonstruktionen tog vi hänsyn till telfrarna som skulle placeras i byggnaden samt kunna förflytta sig i hela dess längd (120m) på cirka åtta meters höjd över mark. Samtidigt var byggnadens bredd 40 meter, vilket gjorde att PICHE:s ingenjörer fick en rejäl utmaning när det kom till att finna lösningar som uppfyller alla funktionskrav samtidigt som kostnaderna hålls låga.

Vi projekterade även yttre vatten-, avlopps-, gas-, dagvatten- och elnät, liksom interna nät såsom el, ventilation, värme med mera. Samtidigt tog vi fram en planlösning för hela territoriet med väl igenomtänkt logistik.

Projekteringsarbetena utfördes i enlighet med PICHE:s standard inom ramen för BIM-systemet, vilket lät oss i en och samma modell precist planera hur olika delar av projektet passar ihop, till exempel hur metallkonstruktionen och arkitekturen passar med varandra.

Slutresultatet är ett projekt med rationell användning av ytorna och väl genomtänkta konstruktiva lösningar som gör det möjligt att sänka kostnaderna för byggnationen. 

Liknande denna typ av projekt: Ombyggnad av kontors och tillverkningslokaler.
 

projektering av metallkonstruktioner hallprojekt
3d projektering industrihall
3d projektering av metallhall
hallkonstruktioner 3d projektering av metallhall
värmeisolerad hall 3d projektering
Tillverkningslokal industrilokaler bygge