Tillverkningslokal och lager

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1963 m2
Läge: 
Ulbroka, Stopinu kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren är en av de största tillverkarna av träpellets i Lettland. Inom ramen för detta projekt uppfördes en tillverkningslokal på 1200 m2, en bod för färdig produktion på 763 m2, yttre och inre el- och vvs-nät, fält på 8000 m2 och övriga extrakonstruktioner, till exempel en 140 meter lång stödvägg i betong för att uppfylla projektets funktionskrav.

Under planeringen av projektet var PICHE:s uppdrag att använda de befintliga tomma ytorna där två hallar av metallkonstruktioner skulle placeras, varav den ena för tillverkningsbehov och den andra som lagerlokal för råvaror och färdig produktion. Under planeringen och projekteringen av tillverkningshallen uttryckte beställaren ett önskemål om en projekteringsmiljö i 3D, som gjorde det möjligt att placera utrustning i samarbete med leverantörerna av utrustningen. Beställaren var särskilt nöjd med bruket av 3D och BIM-system (Building Information Modeling) under byggnationens gång, speciellt under planeringen av andra våningen där PICHE kunde placera extra metallkonstruktioner på en trång yta för att bättre uppfylla kundens önskemål.

Under byggnationen utfördes omfattande markarbete samt transformation av marken, för att säkerställa goda leveransvägar mellan de båda nybyggena och befintliga byggen. Under arbetets gång utfördes ändringar i projektet – tillägg enligt beställarens önskemål. Tack vare det goda samarbetet mellan beställaren och PICHE:s byggarbetsledning, arkitekter samt ingenjörer kunde vi alltid hitta en snabb lösning som förde projektet framåt. Arbetena fortsatte även under vintern, då dessa planerades utifrån rådande väderlek. 

Hallarna används dygnet runt, något som låter beställarens företag växa och utveckla sig, och framöver förhoppningsvis genomföra fler projekt tillsammans med PICHE.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.

stålkonstruktion bygge
verkstadshallar industrihall
produktionshallar lagerlokaler
bygga industrilokal
hallkonstruktioner stålbyggen
konstruktioner av lagerhallar
montering av stålkonstruktion
3d projektering industribyggnad