top of page

Kardānu ražotne

1 100 m²

Aizkraukles novads, Latvija

Projekts paredzēja ražotnes izveidi kardānu ražošanai. Darbu gaitā tika uzbūvēts metāla konstrukciju angārs ar papildus iekšējo administratīvo plānojumu, uzbūvēti ārējie un iekšējie inženiertīkli, kā arī laukumi un piebraucamie ceļi.

Uzsākot projektu, tika izstrādāts kopējais 3D projekta modelis, izvietojot to noteiktajā apbūves laukumā. Angāra sadaļu izstrāde 3D vidē un to apvienošana ļāva jau sākotnēji izskatīt un pārbaudīt visus ēkai plānotos konstruktīvos risinājumus, to sasaisti. Tāpat šī modeļa izstrāde ļāva jau sākotnēji plānot precīzas materiālu piegādes, specifikas, mezglu risinājumus u.c., lai uzlabotu projekta realizācijas gaitu.

Angāra virszemes nesošo daļu veidoja metāla konstrukcijas, sienas veidojot no sendvičtipa paneļiem siltajā daļā un profilētām tērauda loksnēm aukstajā daļā. Jumta konstrukcija tika veidota no profilētām tērauda loksnēm atbilstoši noteiktajām slodzēm, kas sekojoši noklātas ar siltumizolāciju un jumta segumu. Tālāk sekoja grīdas konstrukcijas izveide atbilstoši angārā paredzētajām slodzēm un turpinājumā tika izveidotas iekšējās sienas telpu sadalei, un izbūvēti iekšējie inženiertīkli. Noslēgumā tika izveidoti laukumi un piebraucamie ceļi.

Savstarpējā sadarbībā starp PICHE un Pasūtītāju uzbūvētais angārs šobrīd tiek ekspluatēts “ar pilnu jaudu”, nodrošinot uzņēmuma turpmākas izaugsmes iespējas un plānus turpmākai attīstībai.

DIŽOZOLI

7 950 m²

Ulmaņa Parks 2

21 000 m²

Pilotu akadēmija

1 500m²

Koka apstrādes komplekss

1 963 m²

Granulu ražošanas komplekss

3 844 m²

Biešu pārstrādes komplekss

5 822 m²

Inventāra apkopes centrs

1 350 m²

Depozīta Punkts

5 500m²

Green Parks

55 000m²

Lidostas Parks

23 000m²

Ulmaņa Parks

14 000 m²

Noliktavu & Biroju ēka

2 500 m²

bottom of page