top of page

Granulu ražošanas komplekss

3 844 m²

Dobeles novads, Latvija

Šī projekta Pasūtītājs bija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, PICHE, piedāvājot atbilstošāko piedāvājumu, veica zāles miltu granulu ražošanas kompleksa būvniecību.

Sākotnēji tika veikti darbi kopējā projekta plānojuma un angāru izstrādei 3D vidē, ko paredz arī PICHE standarts BIM (Building Information Modeling) sistēmas izmantošā projektu realizācijā. Komplekss kopumā sastāvēja no 5 atsevišķi stāvošiem angāriem, kuri kopējā teritorijas plānojumā tika savienoti noteiktai darba procesu plūsmas un iekšējās loģistikas ievērošanai. Angāri paredzēja dažādu to izmantošanu – ražošanas ēka, dažāda tipa noliktavas, laboratorijas ēka. Visi angāri tika projektēti karkasam paredzot metāla konstrukcijas, kas, atkarībā no paredzamā iekšējā klimata, tika apšūtas ar sendvičpaneļiem vai tērauda profilētajām loksnēm. Projekts tāpat ietvēra ārējos un iekšējos inženiertīklus, laukumus, pievadceļus.

Projekta realizācijas gaitā sākotnēji tika veikti nozīmīgi zemes darbi gandrīz 12 000 m2 lielai teritorijai. Saskaņā ar izstrādāto projektu, tika veikti pamatu izbūves darbi katram angāram, pēc kā sekoja arī metāla konstrukciju montāžas darbi, kuri daļēji tika veikti arī paralēli ar iekārtu montāžu. Pēc metāla konstrukciju montāžas, angāriem tika veikta sienu un jumta izbūve, paredzot siltinātu vai nesiltinātu konstrukciju. Grīdu konstrukciju izveide notika atbilstoši katrai ēkai, atkarībā no ēkā paredzētajām slodzēm. Paralēli angāru celtniecības darbiem tika veikta ārējo inženiertīklu izbūve, inženiertīklu pieslēgumi, kā arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve gandrīz 8 000 m2 lielam laukumam. Tāpat tika izbūvēti iekšējie inženiertīkli, izbūvētas iekšējās konstrukcijas atbilstoši angāru iekšējam plānojumam. Darbi kopumā tika noslēgti ar betona konstrukcijas laukumu izbūvi 8 000 m2 apjomā, saskaņā ar teritorijas vertikālo plānojumu un paredzētajām tehnikas slodzēm, transporta intensitāti.

Šis ir viens no interesantākajiem projektiem, kurā PICHE ir darbojies, kā ģenerāluzņēmējs. Projekta ietvaros ir veikti nozīmīgi darbi visās projekta sadaļās, pieprasot PICHE atbildīgo speciālistu precīzu un ļoti plānveidīgu darbību, jo īpaši tāpēc, ka projekts sastāvēja no 5 angāriem un vairākiem papildus elementiem kopējā teritorijas plānojumā. Ar šo projektu PICHE ir uzkrājusi nozīmīgu pieredzi un zināšanas arī šādu kompleksu izbūvē. Novēlam, lai realizētais komplekss Pasūtītājam ļautu sasniegt noteiktos mērķus un domāt jau par tālākiem paplašināšanās plāniem.

DIŽOZOLI

7 950 m²

Ulmaņa Parks 2

21 000 m²

Pilotu akadēmija

1 500m²

Koka apstrādes komplekss

1 963 m²

Granulu ražošanas komplekss

3 844 m²

Biešu pārstrādes komplekss

5 822 m²

Inventāra apkopes centrs

1 350 m²

Depozīta Punkts

5 500m²

Green Parks

55 000m²

Lidostas Parks

23 000m²

Ulmaņa Parks

14 000 m²

Noliktavu & Biroju ēka

2 500 m²

bottom of page