top of page

Inventāra apkopes centrs

1 350 m²

Åre, Zviedrija

Projekts realizēts vienā no lielākajiem slēpošanas kūrortiem Skandināvijā. Angārs tika paredzēts kūrorta tehnikas, slēpošanas inventāra u.c. apkopei un glabāšanai. Projekta realizācijas gaitā tika uzbūvēts siltināts metāla konstrukciju angārs.

Projekts, pirmkārt, tika uzsākts ar projektēšanas fāzi. Angāra projektēšanas darbi tika veikti saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām vēlmēm attiecībā uz angāra iekšējo plānojumu un atseviško telpu rādītājiem, iekšējiem augstumiem, slodzēm uz grīdām, kā arī siltumtehnikas prasībām un ēkas ārējām norobežojošām konstrukcijām. Projektēšanas darbi un to progress pastāvīgi tika saskaņots ar Pasūtītāju attālināti. Pielietojot mūsdienu iespējas attālinātā komunikācijā, pasūtītājam pastāvīgi tika prezentēts kopējais angāra 3D modelis, izstrādājot angāra projektu precīzi Pasūtītāja vēlmēm un nepieciešamībai.

Angāra būvniecības darbi tika uzsākti uzreiz pēc projektēšanas darbu saskaņošanas ar Pasūtītāju. Ņemot vērā, ka būvniecības darbi atradās salīdzinoši tālu no PICHE biroja atrašanās vietas, tika veikta precīza darbu plānošana, ietverot arī BIM (Building Information Modeling) sistēmas iespējas. Tādējādi tika precīzi izplānotas materiālu piegādes un angāra būvniecības darbu secība, pārbaudīta metāla konstrukciju un pārējo angāra konstrukciju savietojamība.

Neskatoties uz sniegotajiem laika apstākļiem un tā radītajiem apgrūtinājumiem, PICHE spēja angāru uzbūvēt laikā, saskaņā ar sākotnējo vienošanos ar Pasūtītāju.

DIŽOZOLI

7 950 m²

Ulmaņa Parks 2

21 000 m²

Pilotu akadēmija

1 500m²

Koka apstrādes komplekss

1 963 m²

Granulu ražošanas komplekss

3 844 m²

Biešu pārstrādes komplekss

5 822 m²

Inventāra apkopes centrs

1 350 m²

Depozīta Punkts

5 500m²

Green Parks

55 000m²

Lidostas Parks

23 000m²

Ulmaņa Parks

14 000 m²

Noliktavu & Biroju ēka

2 500 m²

bottom of page