top of page

Tecnopali

4 890 m²

Ķekavas novads, Latvija

Noslēgtā vienošanās paredzēja elektrotehnisko materiālu ražotnes projekta izstrādi ar ārējo inženiertīklu pieslēgumiem, iekšējiem inženiertīkliem, kā arī teritorijas laukumiem, pievadceļiem un labiekārtošanu.

Uzsākot līguma saistības, Pasūtītājam jau bija izstrādāts plānotās ražotnes skiču projekts, iesaistot citu projektēšanas kompāniju. Izskatot plānoto projektu, galvenokārt, angāru, PICHE piedāvāja savu risinājumu, precīzi izejot no Pasūtītāja prasībām attiecībā uz angāra ekspluatāciju. Sekojoši PICHE radīja angāra konceptu ar pārdomātākiem metāla konstrukciju un norobežojošo konstrukciju risinājumiem – angāra plānojumu, kas ļautu racionālāk izmantot telpas, angāru kopumā un nozīmīgi samazinātu būvniecības izmaksas. Ēkas projektēšanas darbi tika stingri pakārtoti uz angāra funkciju un Pasūtītāja noteiktiem rādītājiem, pārējo atstājot PICHE pārziņā.

Projektēšanas gaitā tika izstrādāts ēkas projekts ar angārā izvietotu divu stāvu administratīvo zonu, kā arī atsevišķi izvietotām tehniskajām telpām. Metāla konstrukciju projektēšanas gaitā tika ņemti vērā ēkā izvietojamie telferi, kas spēj pārvietoties visā ēkas garumā (120m), atrodoties aptuveni 8m augstumā virs grīdas. Tai pat laikā ēkas laidums sastāda 40m, kas, ņemot vērā visu iepriekš minēto, lika mūsu inženieriem rast pārdomātākos risinājumus, kas noturētu angāra izmaksas zemā līmenī.

Inženiertīklu projektēšanas gaitā tika izstrādāti ūdenspagādes, kanalizācijas, gāzes apgādes, lietus kanalizācijas, elektroapgādes ārējie tīkli, kā arī iekšējie inženiertīkli, kā elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas u.c. Tāpat tika izstrādāts teritorijas kopējais plānojums, nodrošinot efektīvu iekšējo teritorijas loģistiku.

Angāra projektēšanas darbi, saskaņā ar PICHE darbības standartu, tika izstrādāti BIM sistēmas ietvaros, precīzi plānojot projekta atsevišķo sadaļu savietojamību vienā modelī, kā, piemēram, metāla konstrukciju un arhitektūras savietojamību.

Izstrādātais angāra projekts paredz racionālu telpu izmantošanu, pielietojot pārdomātus konstruktīvos risinājumus un samazinot angāra būvniecības izmaksas.

DIŽOZOLI

7 950 m²

Ulmaņa Parks 2

21 000 m²

Pilotu akadēmija

1 500m²

Koka apstrādes komplekss

1 963 m²

Granulu ražošanas komplekss

3 844 m²

Biešu pārstrādes komplekss

5 822 m²

Inventāra apkopes centrs

1 350 m²

Depozīta Punkts

5 500m²

Green Parks

55 000m²

Lidostas Parks

23 000m²

Ulmaņa Parks

14 000 m²

Noliktavu & Biroju ēka

2 500 m²

bottom of page